Vauhtiviulujen vapaakielilaulut ja Vauhtiviulujen sormilaulut


VAUHTIVIULUJEN VAPAAKIELILAULUT

Vauhtiviulujen vapaakielilaulut on alkeisviuluvihko, jonka avulla vapaat kielet ja perusrytmit tulevat tutuiksi leikinomaisesti. Viulukoulun laulut ja lorut vievät musiikkimatkalle eri vuodenaikojen, eläinten ja kulkuneuvojen pariin. Matkaeväänä seikkailulla on niin porkkanaherkkua, hedelmiä kuin suklaajenkkaakin.

Viuluvihko sisältää 42 leikinomaista, sanarytmitettyä alkeisviulukappaletta varustettuna työtapavinkeillä, värityskuvilla, säestysäänellä ja sointumerkeillä. 

Vauhtiviulujen vapaakielilaulut- viulukirja sopii pienten lasten viulun alkeiden opetteluun, viulumuskariin, aloittelevien lasten yhteissoittoon ja hauskoiksi jousiharjoituksiksi. Viuluopetuksen parissa toimiville aikuisille tämä viulukoulu antaa täydennystä alkeisopetuksen työkalupakkiin ja vinkkejä pienten lasten toiminnallisiin tunteihin. 

Kappaleet alkavat E- ja A- kielten lauluista ja laajenevat sitten D- ja G- kielten lauluihin sekä kieliä yhdistäviin lauluihin. Mukana on myös vapaakielistemmoja tuttuihin lauluihin kuten Hämähämähäkkiin ja Rati-riti-rallaan. 

Vauhtiviulujen vapaakielilauluista on tulossa soiva äänite, joka auttaa lapsen kotiharjoittelussa. 

Vauhtiviulujen vapaakielilaulujen jatko-osa Vauhtiviulujen sormilaulut jatkaa vapaakielilauluissa aloitettuja hauskoja viuluseikkailuja.

Vauhtiviulujen vapaakielilaulut nuottivihko 15€ 

Lisätiedot viulujenviemaa@gmail.com

Viulukoulu, alkeisviulukoulu, viuluvihko, alkeisopetus, viulunsoitto, vapaat kielet, viulumuskari, viuluopetus, leikinomainen oppiminen, viulun alkeet, toiminnallinen oppiminen

VAUHTIVIULUJEN SORMILAULUT

Vauhtiviulujen sormilauluissa tutustutaan sormi kerrallaan viulukäden sormiin alkaen 1.sormesta ja siirtyen 2. ja 3.sormiin asti. Lisäksi tutustutaan huiluäänten ja viulukäden näppäilyjen soittamiseen. Kaikista kappaleista löytyy myös helpot vapaakielistemmat eli materiaali toimii alkeisviuluopetuksen, viulumuskarin, viuluvalmennuksen ja yhteissoiton alkeiden ohjelmistona. Nuoteissa on sointumerkit säestyksen tueksi. Mukana on myös musiikillisen keksimisen tehtäviä, teemoihin sopivia rytmi- ja liikuntaleikkejä ja monitaidevinkkejä. Laulut ovat lyhyitä ja teemoitettuja eli ne soveltuvat pienille viulunsoittajille.

Vauhtiviulujen sormilaulut – nuottivihkon ohjelmistoa on koottu Vauhtiviulujen sormilaulut- Cd- levylle. Soiva materiaali tukee lapsen kotiharjoittelua ja soivaa osaa voi hyödyntää myös esim. viulumuskarien tuntityöskentelyssä.

Lisätiedot viulujenviemaa@gmail.com