Vauhtiviulujen sormilaulut

 Vauhtiviulujen vapaakielilaulut- nuottivihkossa tutustutaan viulun kieliin, erilaisiin rytmeihin ja opetellaan soiton alkeita. Lauluissa on sanarytmit ja teemaan sopivia tehtäviä mukana. Mukana on myös säestysääni ja sointumerkit.

Vauhtiviulujen sormilauluissa tutustutaan sormi kerrallaan viulukäden sormiin alkaen 1.sormesta ja siirtyen 2. ja 3.sormiin asti. Lisäksi tutustutaan huiluäänten ja viulukäden näppäilyjen soittamiseen. Kaikista kappaleista löytyy myös helpot vapaakielistemmat eli materiaali toimii alkeisviuluopetuksen, viulumuskarin, viuluvalmennuksen ja yhteissoiton alkeiden ohjelmistona. Nuoteissa on sointumerkit säestyksen tueksi. Mukana on myös musiikillisen keksimisen tehtäviä, teemoihin sopivia rytmi- ja liikuntaleikkejä ja monitaidevinkkejä. Laulut ovat lyhyitä ja teemoitettuja eli ne soveltuvat pienille viulunsoittajille.

Vauhtiviulujen sormilaulut – nuottivihkon ohjelmistoa on koottu Vauhtiviulujen sormilaulut- Cd- levylle. Soiva materiaali tukee lapsen kotiharjoittelua ja soivaa osaa voi hyödyntää myös esim. viulumuskarien tuntityöskentelyssä.

Lisätiedot viulujenviemaa@gmail.com